Ettevõttest lähemalt2016-12-13T10:24:30+00:00
Ettevõtted pingutavad pidevalt parema majandustulemuse saavutamise nimel. Oluline on püsida üha tihenevas konkurentsis ja võidelda koha eest turul. Märksõnadeks on tulemusele orienteeritus, efektiivsus ja rentaablus- kuidas saavutada kõrged majandusnäitajad optimaalsete ressurssidega?
Selleks, et kõik need ootused Sul ööund ära ei võtaks ja töiseid tegevusi nautida võimaldaks, on otstarbekas aeg maha võtta ja spetsialistidega nõu pidada. Tark on mõelda organisatsiooni süsteemsele ja järjepidevale arendamisele ning inimeste koolitamisele.

JAKTA Koolitus OÜ on kliendisuhete valdkonna arendamisega tegelev koolitus- ja konsultatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte.  JAKTA Koolitus OÜ on firmana loodud  2012 aasta augustis. Koolitusi läbiviivad konsultandid omavad kõik üle 15 aastast praktilist konsultanditöö kogemust. See on koolituspartneri valikul oluline argument! Suuremate arenguprojektide puhul haarame koostöösse meie häid partnereid , kellega on ühine ajalugu, sarnased arusaamad ja terminoloogia kliendisuhete põhimõtetest.

Tähtis on koolitusfirma inimesed, kellega koostööd tehakse. Suhe koolitusnõustajaga põhineb vastastikusel usaldusel ja positiivsetel koostöökogemustel. Oluline on see, et kokkulepetest peetakse kinni ja koolitustegevused ning -tulemus vastavad ootustele. Sellist usalduslikku ja toimivat suhet saab pakkuda vaid väga hästi koostööd tegev tiim. JAKTA Koolituse tiim on küll väike, kuid koostöö kogemus ulatub juba  üle 13 aasta. See on piisav aeg, et mõista millistel alustel toimiv kliendisuhe tugineb.

Kui plaanid oma meeskonnale olukorrast ja vajadustest lähtuvat koolitusprogrammi, siis võta meiega julgelt ühendust ! Ühisel arutelul kuulame ära mõlema osapoole mõtted ja ideed, kokkupuutepunktide ilmnemisel planeerime optimaalse arenguprogrammi ja viime selle koostöös ellu!
JAKTA Koolituse tiimi eesmärk on pikaajaliste suhete loomine ja arendamine! Vaid pikaajalises suhtes on võimalik teineteisemõistmine ja organisatsiooni „telgitaguste“ tunnetamine. Pikaajaline suhe on aga võimalik vaid juhul, kui partnerlu-sest nähakse mõlemapoolset kasu!

Kristel on koolitusnõustaja. Tema roll on tajuda kliendi olukorda, anda kliendile esmane ülevaade võimalikust varjatud potentsiaalist organisatsioonis ning nõustada klienti õigete valikute tegemisel koolituste planeerimisel. Kristeli käest saab põhjalikku informatsiooni JAKTA Koolituse poolt pakutavatest koolitustest, konsultatsioonidest ja koostöövõimalustest.

Kristel Taal
kristel